VIRCINA TV

  • Rəsmi adı                                  - “Vircina” Kiçik Müəssisəsi
  • Dövlət qeydiyyatı tarixi              - 
  • Sonuncu lisenziyanın tarixi        - 18.03.2016
  • Lisenziyanın növü                     - Kabel yayım lisenziyası
  • Lisenziyanın müddəti                - müddətsiz
  • Yayım üsulu                              - kabel
  • Ünvan                                       - Sumqayıt şəhəri
  • Telefon                                      - 
  • Veb səhifə                                 - 
  • E-mail                                       -