REAL TV

  • Rəsmi adı - "Real Təhlil İnformasiya Mərkəzi" MMC
  • Yaranma tarixi - 06.03.2018
  • Lisenziyanın tarixi - 23.04.2019 (№ 197)
  • Lisenziya növü - Ümumölkə (ixtisaslaşmış) televiziya yayım lisenziyası
  • Yayım növü - Yerüstü televiziya yayımı
  • Ünvan - Bakı şəhəri, Əhməd Rəcəbli küçəsi 2, m.21
  • Telefon - (+994 12) 404-51-02, (+994 12) 404-51-03
  • Vebsayt - www.realtv.az
  • E-poçt - info@tvreal.az