Nuşirəvan Məhərrəmov İsveçrənin Bern şəhərində keçirilən EPRA-nın 41-ci Toplantısında iştirak etmişdir.

Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmov 2015-ci il 13-15 may tarixlərində İsveçrənin Bern şəhəində keçirilən Yayım Tənzimləyici Orqanlarının Avropa Platformasının (EPRA) 41-ci iclasında iştirak etmişdir.

İclasda "Avropada media məzmun sahəsində davamlı iqtisadi sistem", "Mediada plüarizmin monitorinqi" mövzularında plenar sessiyalar keçirilmiş, "Çoxplatformalı mühitdə ictimai yayımın maliyyələşdirilməsi", "Kommersiya kommunikasiyaları sahəsində problemlər", "Tənzimləyici orqanlar, onların fəaliyyətində araşdırma və tədqiqatların rolu" mövzülarında müzakirələr aparılmışdır.