Televiziya və radio yayımı sahəsində lisenziya üçün keçirilən müsabiqənin Qaydaları

Ətraflı

Milli Televiziya və Radio Şurası tərəfindən normativ xarakterli aktların hazırlanması və qəbulu Qaydaları

Ətraflı

Milli Televiziya və Radio Şurasının iclaslarının keçirilməsi qaydalarına dair Reqlament

Ətraflı

Teleradio yayımçıları tərəfindən proqram materiallarının saxlanılması və onların nəzarət fonoqramlarının surətlərinin Milli Televiziya və Radio Şurasına təqdim edilməsi Qaydaları

Ətraflı