• Şuranın rəsmi Facebook səhifəsi fəaliyyətə başlamışdır.

    Bugündən etibarən Azərbaycan Respublikası Milli Televiziya və Radio Şurasının rəsmi Facebook səhifəsi fəaliyyətə başlamışdır. Şuranın fəaliyyəti ilə bağlı rəy, təklif, sorğu və iradların Facebook səhifəsi vasitəsilə də qəbul olunub cavablandırılması mümkündür. 

    https://www.facebook.com/ntrc.gov.az/

Yuxarı ^