• Televiziya yayımı məqsədilə lisenziya alınmasına dair müsabiqədə iştirak etmək üçün Ərizə forması

  Azərbaycan Respublikası

  Milli Televiziya və Radio Şurası

   

  Teleradio yayımı məqsədilə lisenziya

  alınmasına dair müsabiqədə iştirak etmək üçün

   

  Ə  R  İ  Z  Ə

   

   

  1. Ərizəçi ______________________________________________________________

                                                          (hüquqi  ya fiziki  şəxsin adı)

  Hüquqi və ya poçt ünvanı: ________________________________________________

  Telefon:_________________________________ Faks: __________________________

  Bank rekvizitləri: ________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  Hüquqi şəxsin təsisçisi və ya təsisçilərinin s.a.a., şəxsiyyət vəsiqəsinin göstəriciləri, ünvan, telefon _____________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

  2. Kütləvi informasiya vasitəsinin (KİV) adı ___________________________________________

  _____________________________________________________________________________

  3. Yayımlandığı kanal (tezlik) ______________________________________________________

  4. Yayımın növü ________________________________________________________________

     (televiziya efir yayımı, radio efir yayımı və s.)

  5. Yayımın üsulu ________________________________________________________

      (kabelli, peyk vasitəsilə, internet, efir, efir-kabel və s.)

  6.Yayımın dili (dilləri) ____________________________________________________

  7.Azərbaycan Respublikasının ərazisində teleradio yayımının həyata keçirilməsi üzrə iddiaçıda olan lisenziyalar (lisenziyaların siyahısı)

  7.1.

  7.2.

  7.3.

  8. Ərizəyə əlavə edilən sənədlər:

  8.1.

  8.2.

  Məlumatların həqiqiliyinə görə

  ərizəçi qüvvədə olan qanunvericiliklə

  məsuliyyət daşıyır.

   

  İddiaçı   _______________________________________________________________

                                                      (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

   

                          İmza  ______________________

        (rəhbərin imzası)  

   

  M.Y.                                                 

   

Yuxarı ^