• Teleradio yayımı məqsədilə xüsusi razılıq (lisenziya) alınmasına dair müsabiqədə iştirak etmək üçün Ərizə forması

  Azərbaycan Respublikası

  Milli Televiziya və Radio Şurası

   

  Teleradio yayımı məqsədilə xüsusi razılıq (lisenziya)

  alınmasına dair müsabiqədə iştirak etmək üçün

   

  Ə  R  İ  Z  Ə

   

   

  1. Ərizəçi ______________________________________________________________

  hüquqi  ya fiziki  şəxsin adı

  Hüquqi və ya poçt ünvanı: ________________________________________________

  Telefon:_________________________________ Faks: __________________________

  Bank rekvizitləri: ________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  Hüquqi şəxsin təsisçisi və ya təsisçilərinin s.a.a., şəxsiyyət vəsiqəsinin göstəriciləri, ünvan, telefon ___________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

  2. Kütləvi informasiya vasitəsinin (KİV) adı __________________________________

  _______________________________________________________________________

  3. Yayımlandığı kanal (tezlik) ______________________________________________

  4. Yayımın növü ________________________________________________________

   televiziya efir yayımı, radio efir yayımı və s. 

  5. Yayımın üsulu ________________________________________________________

    kabelli, peyk vasitəsilə, internet, efir, efir-kabel və s.

  6.Yayımın dili (dilləri) ____________________________________________________

  7.Azərbaycan Respublikasının ərazisində teleradio yayımının həyata keçirilməsi üzrə iddiaçıda olan lisenziyalar (lisenziyaların siyahısı)

  7.1.

  7.2.

  7.3.

  8. Ərizəyə əlavə edilən sənədlər:

  8.1.

  8.2.

  Məlumatların həqiqiliyinə görə

  ərizəçi qüvvədə olan qanunvericiliklə

  məsuliyyət daşıyır.

   

  İddiaçı   _______________________________________________________________

  vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı

   

                          İmza  ______________________

  rəhbərin imzası  

  M.Y.                                                 

   

Yuxarı ^