• Media və informasiya maarifləndirməsi (MİM)

    MİM - media və informasiya maarifləndirməsidir. Bu termin vətandaşa media və digər informasiya provayderləri ilə effektiv qarşılıqlı əlaqədə olmağı, ictimailəşmiş və fəal vətəndaşa  çevrilmə məqsədi ilə tənqidi düşüncənin və qavrama qabiliyyətinin bütün ömrü boyu  inkişaf  etməsinə imkan verən əsas xüsusiyyətləri (məlumat, təcrübə, əlaqə) özündə  cəmləyir.

Yuxarı ^