• Kabel şəbəkəsi yayım üzrə xüsusi razılıq (lisenziya) almaq üçün tələb olunan sənədlər

  1. Müsabiqədə iştirak etmək və yayım üzrə lisenziya almaq üçün müəyyən olunmuş qaydada ərizə;
  2. Teleradio yayımı kanalının fərqləndirici nişanları (telestudiyanın emblemi, radionun çağırış siqnalları və s.);
  3. Teleradio yayımı kanalının fəaliyyət növünü əks etdirən Nizamnamənin notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti;
  4. Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən verilmiş qeydiyyat şəhadətnamələrinin notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti;
  5. Yayımın proqram konsepsiyası;
  6. Kadr tərkibi və kadrların peşə hazırlığının səviyyəsi barədə arayış;
  7. Teleradio verilişlərinin hazırlanmasında və yayımlanmasında istismar olunacaq əsas qurğu və avadanlıqlar (1 və 2 saylı Əlavələr doldurulmaqla);
  8. Balansın (01 saylı forma) surəti;
  9. Əsas vəsaitlərin balans üzrə siyahısı (ilkin və qalıq dəyəri ilə);
  10. İcarəyə götürülmüş əsas vəsaitlərin siyahısı, icarə müqavilələrinin surəti;
  11. Teleradio yayımçısının istifadə etdiyi ötürücü qurğunun texniki tələbləri;
  12. Teleradio yayımçısının vəzifəyə təyin olunmasını təsdiq edən sənəd, onun əmək fəaliyyətini əks etdirən tərçümeyi-halı;
  13. Yayımın aparılması nəzərdə tutulan ərazinin yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə həmin layihənin reallaşdırılmasına dair razılıq sənədi (kabel televiziyası üçün);
  14. Abunəçilərin sayı və aylıq abunə haqqı barədə Bəyannamə (kabel və kodlaşdırılmış televiziya və məftil ötürücülü radio üçün);
  15. Retraslyasiya olunacaq kanalların siyahısı;
  16. Retraslyasiya olunacaq kanalları yayımlamağa müəlliflik hüququnu təsdiq edən müqavilələr.

   

  Qeyd:

  1. Bütün sənədlər Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində təqdim olunur.
  2. Bütün sənədlər tikilməli, imzalanmalı, möhürlənməli və tarixi qeyd olunmaq şərti ilə Milli Televiziya və Radio Şurasına təqdim olunmalıdır.
  3. Sənədlər 7 nüsxədə təqdim olunmalıdır.
  4. Yuxarıda göstərilən sənədlərdən hər hansı birinin çatışmadığı halda ərizəyə baxılmayacaqdır.

   

   

Yuxarı ^