• Yayımın proqram konsepsiyası

  Yayımın proqram konsepsiyası

        

  1.Hüquqi və ya fiziki şəxsin adı _______________________

  2.Kütləvi informasiya vasitəsinin adı____________________

  _________________________________________________               (kütləvi informasiya vasitələrinin qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməyə uyğun olaraq)

  3.Kütləvi informasiya vasitəsinin ixtisaslaşması__________

  ________________________________________________

    (kütləvi informasiya vasitələrinin qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməyə uyğun olaraq)

  4.Həftəlik yayımın ümumi həcmi (saat)_____100 %-lə, o cümlədən

  • ölkə istehsalı olan proqramlar _______(%),
  • xaricdə istehsal olunmuş proqramlar ________(%),

  ·          şəxsi istehsal olan proqramların minimum həcmi:____

  (yayımın ümumi həcminə nisbətdə %-lə).

       5.Yayımın dili, o cümlədən:

  • dövlət dilinin ümumi həcmi ______(%),

  ·          xarici dillər(________),onların ümumi  həcmi__(%)

  6. Yayımın növü _______________________________

                   (televiziya, radio, əlavə yayım və s.)

  7. Yayımın üsulu __________________________________

  ( kabelli,peyk vasitəsilə, İnternet, efir, efir-kabel və s.)

  8.  Yayım ərazisi ___________________________________

  9.  Reklam məlumatları və materialları__________________

  (həftəlik yayımın ümumi həcminə nisbətdə %).

  10. Yayımın  bölmələri,  onların  yayımın  həcminə  nisbəti (%-lə) və bölmələrin qısa şəkildə xüsusiyyətləri (cədvəl şəklində):

   

Yuxarı ^