• Radio yayımı üçün xüsusi razılığın (lisenziyanın) müddətini uzatmaq üçün tələb olunan sənədlər toplusu

  Radio yayımı üçün xüsusi razılığın (lisenziyanın)

  müddətini uzatmaq üçün  tələb olunan

  sənədlər toplusunun

  M Ü N D Ə R İ C A T I

   

  1. Yayım üzrə lisenziya almaq üçün müəyyən olunmuş qaydada ərizə;
  2. Teleradio yayımı kanalının fərqləndirici nişanları (telestudiyanın emblemi, radionun çağırış siqnalları və s.);
  3. Teleradio yayımı kanalının fəaliyyət növünü əks etdirən Nizamnamənin notariat qaydasında təsdiq olunmuş  surəti;
  4. Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən verilmiş qeydiyyat şəhadətnamələrinin notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti;
  5. Yayımın proqram konsepsiyası;
  6. Kadr tərkibi və kadrların peşə hazırlığının səviyyəsi barədə arayış;
  7. Teleradio yayımı sahəsində inhisarçılığın qarşısının alınması ilə bağlı bu Qanundan və digər qanunvericilik aktlarından irəli gələn tələblərə il ərzində qanuna müvafiq şəildə əməl olunması barədə müvafiq icra hakimiyyətinin rəyi;
  8. Teleradio verilişlərinin hazırlanmasında və yayımlanmasında istismar olunan əsas qurğu və avadanlıqlar (1 və 2 saylı Əlavələr doldurulmaqla);
  9. Balansın (01 saylı forma) surəti;
  10. Əsas vəsaitlərin balans üzrə siyahısı (ilkin və qalıq dəyəri ilə);
  11. İcarəyə götürülmüş əsas vəsaitlərin siyahısı, icarə müqavilələrinin surəti;
  12. Teleradio yayımçısının istifadə etdiyi ötürücü qurğunun texniki tələbləri;
  13. Teleradio yayımçısının vəzifəyə təyin olunmasını təsdiq edən sənəd, onun əmək fəaliyyətini əks etdirən tərçümeyi-halı;
  14. Yayımın aparılması nəzərdə tutulan ərazinin yerli icra hakimiyyəti  orqanları ilə həmin layihənin reallaşdırılmasına dair razılıq sənədi (kabel televiziyası üçün);
  15. Xüsusi razılıq (lisenziya) sənədi

   

   

   Qeyd:

   

  1.Bütün sənədlər Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində təqdim olunur.

  2.Bütün sənədlər tikilməli, imzalanmalı, möhürlənməli və tarixi qeyd olunmaq şərti ilə Milli Televiziya və Radio Şurasına təqdim olunmalıdır.

  3.Sənədlər __ nüsxədə təqdim olunmalıdır.

  4.Yuxarıda göstərilən sənədlərdən hər hansı birinin çatışmadığı halda ərizəyə baxılmayacaqdır. 

Yuxarı ^